Tag: akira toya

[Onda Akemi (Kakuu Sekai)] Baby Touch (Hikaru no Go) [English] [Arigatomina] YAOI

[Onda Akemi (Kakuu Sekai)] HikaAki Onsen (Hikaru no Go) [English] [Arigatomina] YAOI

[Onda Akemi (Kakuu Sekai)] It’s On (Hikaru no Go) [English] [Arigatomina] YAOI

[Shiki (Hatomile)] Fall in Summer (Hikaru no Go) [English] [Arigatomina] YAOI

[Tokkan Kouji! Ojiroh Gumi’ (Heuga Ken, Satonaka Mamoru)] High (Hikaru no Go) [English] [frozen_yoghurt + shinra_lackey]