Tag: inumodoki

[Bakuenken-R] Nanase Shoujo no Jikenbo (The Kindaichi Casefiles) (English)

[Bakuenken-R] Nanase Shoujo no Jikenbo Case 2 (The Kindaichi Case Files) (English)

[Bakuenken-R] Nanase Shoujo no Jikenbo Case 3 (The Kindaichi Casefiles) (English)

[Bakuenken-R] Nanase Shoujo no Jikenbo Case 4 (The Kindaichi Casefiles) (English)