Tag: kago shintarou

[Anthology] Jigoku no Kisetsu (Hell Season) [English]

[Kago Shintaro] Guard Your Left – Hidari Gawa ni Ki wo Tsukero ENG (Tigoris Translates)

[Kago Shintarou] Aru Eiyuu no Shi | A Certain Hero’s Death [English]

[Kago Shintarou] Banji Taihei | Everything’s Peaceful [English]

[Kago Shintarou] Choutennou Parataxis | Super-Conductive Brains Parataxis [English]

[Kago Shintarou] Disc [English]

[Kago Shintarou] Douryoku Koujou | The Power Plant [English]

[Kago Shintarou] Douryoku Koujou no Koutsuu Dai Sensou | The Great Traffic War of the Power Plant [English]

[Kago Shintarou] Ekimae Souzou | Genesis [English]

[Kago Shintarou] Fraction [English]

[Kago Shintarou] Harakiri [English]

[Kago Shintarou] Harem End [English]

[Kago Shintarou] Kokumin no Sousei | Abstraction [English]

[Kago Shintarou] Korokoro Soushi – Ooedo Muzan Juusan Ku [English]

[Kago Shintarou] Korokoro Soushi [English]

[Kago Shintarou] Odoru! Kremlin Goten – Танцевать! Кремль Дворёц | Dance! Kremlin Palace [English]

[Kago Shintarou] Yume no Omocha Koujou | Dream Toy Factory [English]

[Shintaro Kago] Holy Night [ENG]

[Shintaro Kago] Supergirl Begins (English)

Shintaro Kago – An Inquiry Concerning a Mechanistic World View of the Pituitary [ENG]

Shintaro Kago – Blow-Up [ENG]

Shintaro Kago – Call The Storm [ENG]

Shintaro Kago – Communication [ENG]

Shintaro Kago – Cossacks and Me [ENG]

Shintaro Kago – Fetus Collection [ENG]

Shintaro Kago – His Excellency the Daredevil [ENG]

Shintaro Kago – Iwa and Izaemon

Shintaro Kago – Labyrinth [ENG]

Shintaro Kago – Love Beyond the Tundra [ENG]

Shintaro Kago – Many Times of Joy and Sorrow [ENG]

Shintaro Kago – My Beloved Lady [ENG]

Shintaro Kago – Oral Cavity Infectious Syndrome [ENG]

Shintaro Kago – Overthrown USSR [ENG]

Shintaro Kago – Punctures In Front of the Station [ENG]

Shintaro Kago – Safety Hit [ENG]

Shintaro Kago – Springs [ENG]

Shintaro Kago – Superglue [ENG]

Shintaro Kago – The Big Funeral [ENG]

Shintaro Kago – The Collection [ENG]

Shintaro Kago – The Desperate Sadness of a Cross-Section [ENG]

Shintaro Kago – The pleasure of a slippery cross-section

Shintaro Kago – The Unscratchable Itch [ENG]

Shintaro Kago – Under the Star of the Red Flag [ENG]

Shintaro Kago – What is Communism [ENG]