Tag: kurauda shouta

[Akiyama Kougyou (Kurauda Shouta)] Bushitsu no Idol | Clubroom Idol 1 (Suzuka) [English] [SaHa]

[Akiyama Kougyou (Kurauda Shouta)] Bushitsu no Idol 2 | Clubroom Idol 2 (Suzuka) [English] [SaHa]

[Akiyama Kougyou (Kurauda Shouta)] Bushitsu no Idol 3 | Clubroom Idol 3 (Suzuka) [English] [SaHa]

[Akiyama Kougyou (Kurauda Shouta)] Bushitsu no Idol 4 | Clubroom Idol 4 (Suzuka) [English] [SaHa]